Turistička zajednica grada Šibenika

Kontakt:

Turistička zajednica grada Šibenika

   Adresa: Fausta Vrančića 18, 22000 Šibenik

   Telefon: +385 (0)22 212 075; +385 (0)22 219 073

   E-mail: info@visitsibenik.hr

   Web: http://www.visitsibenik.hr

Turistički informativni cetar - TIC

Adresa: Obala palih omladinaca 3, 22000 Šibenik

Telefon: +385 (0)22 214 411; +385 (0)22 214 448

E-mail: info.center@visitsibenik.hr

 

Dino Karađole, dipl.oec.

Direktor/ Director